Ewidencje podatkowe

Nasza oferta zawiera ewidencje podatkowe. Ewidencja pozwala obliczyć rzeczywiste obciążenie podatkowe danej firmy względem państwa. Pozwala również na przeanalizowanie procesów biznesowych odbywających się w ostatnich latach i zapobieganie popełnianiu błędów w przyszłości. Wskazuje jakie obszary firmy można poprawić pod względem wydajności. Dzieli się na rodzaje, które zależą od formy opodatkowania przedsiębiorcy – ewidencja pełna i uproszczona.

Ewidencja pełna obejmuje księgi rachunkowe, dzięki którym można przeanalizować sytuację finansową firmy. Obowiązek jej prowadzenia dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych (gdy wartość przychodów netto za poprzedni rok obrotowy wynosi minimum 2 000 000 euro w skali roku), a także spółek akcyjnych, spółek z o.o., komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

 

złożone dokumenty 

monety na dokumencie

W ramach pełnej księgowości zajmujemy się ewidencją, taką jak:

  • ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych,

  • ewidencja środków trwałych.

Uproszczona forma ewidencji podatkowej łączy się z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, z ryczałtem ewidencjonowanym oraz z rozliczaniem w formie karty podatkowej.