Księgi rachunkowe

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, które jest obowiązkiem każdej osoby prawnej, spółek cywilnych oraz handlowych, w tym osobowych, kapitałowych i organizacji. Prowadzenie tego typu ksiąg jest trudne i wymaga wiedzy w zakresie księgowości. Jest to nie tylko rozliczanie przychodów oraz rozchodów. Obejmuje również wszelkie działania finansowe realizowane przez podmiot gospodarczy. Z racji tego, warto, aby zajęło się tym biuro rachunkowe posiadające certyfikat Ministerstwa Finansów, takie jak nasze.

W skład ksiąg rachunkowych wchodzi dziennik i księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz oraz zestawienie obrotów i sald. Zajmujemy się wykonywaniem zapisów księgowych, w tym sald i obrotów. Inaczej jest to rejestrowanie pieniędzy przechodzących przez firmę. Są to np. przychody ze sprzedaży, wydatki wynikające z prowadzenia działalności czy też wynagrodzenia, koszty uboczne itp.

W naszej ofercie znajduje się także prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów zwanych też KPiR i PKPiR (uproszczona forma rozliczania się z urzędem skarbowym).

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

 

leżący dokument 

dłoń na księdze