Pełna księgowość

Oferujemy Państwu pełną księgowość, czyli ewidencjonowanie operacji gospodarczych Państwa działalności gospodarczych. Usługa związana jest z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, czyli spisywaniem przychodów i rozchodów firm. Dotyczy też inwentaryzacji aktywów oraz pasywów i prowadzenia ksiąg analitycznych, czyli pomocniczych. Jest szczególnie istotna przy obrocie dużymi kwotami. Pomaga zapobiegać oszustwom podatkowym czy też finansowym.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają:

 

  • podmioty z przychodami, które przekroczyły 2 000 000 mln euro w skali roku.

  • spółki komandytowe,

  • spółki komandytowo-akcyjne,

 

  • spółki akcyjne,

  • spółki z o.o.

 

Gwarantujemy terminowość i dokładność w realizacji usług księgowych. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

stos dokumentów 

dokumenty na biurku

 

Z jakich elementów składa się pełna księgowość?

 

Pełna księgowość obejmuje elementy takie jak:

  • księga główna,

  • księga pomocnicza,

  • dziennik.

 

Zawiera również inwentarz i zestawienia:

  • zestawienie obrotów i sald z księgi głównej,

  • zestawienie sald na kontach pomocniczych.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.